Rada Izby Komorniczej w Poznaniu
Rada Izby Komorniczej w Poznaniu
Rada Izby Komorniczej w Poznaniu
Rada Izby Komorniczej w Poznaniu

Komunikaty

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE CZYNNOŚCI KOMORNIKA PRZEPROWADZONYCH NA TERENIE HODOWLI PSÓW RASOWYCH

Piątek, 15 maja 2015

Oświadczenie w sprawie czynności Komornika przeprowadzonych na terenie hodowli psów rasowych.

W nawiązaniu do doniesień medialnych dotyczących czynności dokonanych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu Piotra Tomaszewskiego na terenie jednej z hodowli psów rasowych, Rada Izby Komorniczej w Poznaniu uprzejmie wyjaśnia, iż:

1.      Czynność „zajęcia” polegała jedynie na wpisaniu do protokołu zajęcia danych indentyfikacyjnych zwierząt hodowanych przez Dłużnika. Zwierzęta ani na chwilę nie opuściły hodowli.

2.      Według informacji uzyskanych przez Komornika ze Związku Kynologicznego Dłużnik prowadził hodowlę psów rasowych.

3.      Czynności tych dokonano na wyraźny, szczegółowy i dwukrotnie powtórzony wniosek Pełnomocnika Ustawowego nieletniej Wierzycielki.

4.      Czynności dokonane na terenie hodowli psów rasowych przez Komornika są zgodne z zapisami kodeksu postępowania cywilnego, a komornicy zobligowani są do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego.

5.      Osobną sprawą jest pytanie o zasadność i celowość dokonywania tego rodzaju czynności. W opinii Rady Izby Komorniczej w Poznaniu, opisywana sprawa winna stanowić wstęp do dyskusji na temat zmian w przepisach dotyczących egzekucji sądowej, prowadzących do ich racjonalizacji. Rada Izby przypomina, iż komornicy jedynie realizują zapisy obowiązujących w Polsce aktów prawnych, nie mają natomiast wpływu na ich logikę. Tym samym, podobnie jak w przedmiotowej sprawie, komornicy ponoszą przed opinią publiczną odpowiedzialność za kszałt przepisów, do których muszą się stosować, niezalenie od  własnej oceny ich jakości.

6.      Jednocześnie Rada Izby Komorniczej w Poznaniu zawiadamia, iż z uwagi na złożenie przez Wierzycielkę wniosku o umorzenie postępowania, licytacja została w dniu dzisiejszym odwołana.

 

Z poważaniem

 

Rzecznik Prasowy Rady Izby Komorniczej w Poznaniu

Marek Grzelak więcej

WYNIKI NIEOFICJALNE Z EGZAMINU KOMORNICZEGO 19 I 20 MARCA 2015

Środa, 6 maja 2015

WYNIKI (NIEOFICJALNE )Z EGZAMINU  więcej

Sprostowanie nieprawdziwych informacji opublikowanych przez „Kurier Szczeciński”

Środa, 1 kwietnia 2015

W nawiązaniu do artykułu autorstwa Redaktora Mirosława Kwiatkowskiego, pod tytułem „Zabrał dzieciom psa”, opublikowanego w „Kurierze Szczecińskim” w dniu 27 marca 2015 roku, Rada Izby Komorniczej w Poznaniu, z uwagi na ważny interes społeczny, uznała za niezbędne sprostowanie insynuacji, nieścisłości i zwyczajnych kłamstw zawartych w artykule.

Po pierwsze - nieprawdziwa jest sugestia, że komornik twierdzi, iż opisany laptop należy do Dłużników, o czym Autor artykułu doskonale wiedział. Zgodnie z przesłaną do Autora odpowiedzią Rzecznika Izby Komorniczej w Poznaniu, Komornik nie jest uprawniony do rozstrzygania do kogo należą zajęte przedmioty, gdyż leży to w gestii Sądu. Według obowiązujących przepisów, Komornik nie jest również uprawniony do badania, czy dłużnik ma prawo do ruchomości, czy jest jej właścicielem lub współwłaścicielem. 

Odpowiedź Rzecznika RIK w Poznaniu jest, co prawda, cytowana w treści artykułu, została jednak zmanipulowana. Autor „zapomniał” wspomnieć, iż jak napisał w swych wyjaśnieniach Rzecznik:  „skarga na czynności komornika została przez Sąd Rejonowy oddalona, zaś całe postępowanie nadzoruje Prezes Sądu Rejonowego”.

Kolejną manipulacją ze strony Autora jest następujący fragment: „Nieprawdziwe jest także stwierdzenie rzecznika, że na miejscu byli obecni dłużnicy, którzy stwierdzili, że laptop należy do nich. Ich nie było!”. Rzecznik nigdy nie twierdził, że Dłużnicy byli obecni na miejscu czynności, a jedynie, że złożyli oświadczenie, iż przedmiotowy laptop należy do nich. Sugestia Autora ma zapewne na celu podważenie wiarygodności słów Rzecznika RIK, co należy uznać za niedopuszczalne uchybienie rzetelności dziennikarskiej.

Podobnie jak skandaliczne określenia opisujące Komornika: „Jak złośliwą i podłą (nie bójmy się tego słowa, to najbardziej delikatne na jego temat na forach internetowych) osobą jest Kozłowski, przekonać się można czytając o jego stosunku do dzieci, które raczej nie są winne tego, iż ich rodzice nie spłacali na czas zaciągniętych pożyczek i przyszedł do nich komornik”. Słowa te są szczególnie bulwersujące, bowiem nie tylko nie mają nic wspólnego z opisywana sprawą, ale przede wszystkim mają wzbudzić nienawiść do osoby Komornika, co stanowi kolejny dowód na nieczyste intencje Autora artykułu.

Podobnie jak słowa, które jakoby miałyby dowodzić prawdziwości wyżej wymienionych określeń: „Takie zdarzenie miało miejsce dwa lata temu, w Zbąszyniu, gdzie do tutejszej mieszkanki zawitał Kozłowski. Miała kłopoty ze spłatą 2 tys. zł pożyczki. Nie spojrzał na telewizor, nie zapytał o samochód, a zabrał rocznego…pieska rasy shih tzu, którego wycenił na 1200 zł. Nie pomógł płacz dwuletniego Arturka i 7 – letniego Dawida, którzy byli bardzo przywiązani do pieska”. Jednoznaczne stwierdzenia Autora o „zabraniu pieska” jest zwyczajnym kłamstwem, pies ani na chwilę nie został nikomu odebrany.

Za wyjątkowo nieprofesjonalne ze strony Autora należy uznać wykorzystanie emocji dzieci do manipulowania Czytelnikami. Podobnie jak skandaliczny tytuł artykułu. Rada Izby nie podejmuje się rozstrzygnięcia, czy jest to wraz osobistego zaangażowania Redaktora Kwiatkowskiego w opisywaną sprawę, czy też zwykła chęć zwiększenia „atrakcyjności” swojego tekstu.

Niezależnie od powyższego Rada Izby Komorniczej w Poznaniu rozważy podjęcie kroków prawnych przeciwko Autorowi artykułu.

 

Z poważeniem

Rzecznik Izby Komorniczej w Poznaniu

Marek Grzelak więcej

IV Dzień Otwarty Komorników Sądowych

Sobota, 8 listopada 2014

Rada Izby Komorniczej w Poznaniu wraz z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier” serdecznie zapraszają na IV Dzień Otwarty Komorników Sądowych, który w tym roku poświęcony jest przede wszystkim problemom seniorów, a odbywa się pod hasłem: „Bo jeden podpis może przekreślić drugą młodość”. 20 listopada, w godzinach od 10.00 do 16.00, w kilkuset kancelariach komorniczych, na terenie całego kraju, będzie można uzyskać informacje i wskazówki, które pozwolą, nie tylko seniorom, uchronić się przed skutkami nierozważnego zarządzania własnym majątkiem. Adresy dyżurujących kancelarii oraz więcej więcej

WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW 2015/2016

Środa, 8 października 2014

Kandydat, który przystąpił w tym roku do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą przed Komisją Egzaminacyjną ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Poznaniu  i w Szczecinie obowiązany jest przedłożyć:

1.      Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych

2.      Wniosek o wykorzystanie dokumentów przedłożonych Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Poznaniu i  w Szczecinie

3.      Zaświadczenie o niekaralności (art. 29 ust. 9 u.k.s.e.)

4.      Oświadczenie komornika sądowego, że wyraża zgodę na zatrudnienie kandydata w charakterze aplikanta komorniczego na czas trwania aplikacji od 1 stycznia 2015r.

5.      Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (art. 29 ust. 9 i 10 u.k.s.e.)

Szkolenie aplikantów komorniczych rozpoczyna się od 1 stycznia 2015r. Rada Izby Komorniczej podejmuje uchwałę w przedmiocie wpisu na listę aplikantów komorniczych.

Mając na uwadze powyższe, Kandydat powinien złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów najpóźniej do 20 listopada 2014r. więcej

WYNIKI NIEOFICJALNE Z EGZAMINU KONKURSOWEGO 2014 ROKU

Sobota, 27 września 2014

WYNIKI NIEOFICJALNE Z  EGZAMINU KONKURSOWEGO 2014 ROKU

 

Numer Kodu

 

Liczba

uzyskanych punktów

 

19

73

43

125

45

83

46

67

42

89

55

86

13

108

27

79

4

106

38

80

24

99

8

105

17

101

25

86

58

105

39

79

1

76

34

96

32

100

28

90

23

83

59

95

36

100

2

96

44

118

18

77

14

104

37

109

48

102

6

98

54

92

7

92

30

97

29

74

33

96

3

83

47

91

26

88

22

113

49

85

21

100

52

117

15

73

50

80

10

87

16

68

31

116

56

66

11

97

35

105

57

65

51

110

53

93

20

102

więcej

Terminy zajęć w roku 2014 I oraz II rok Aplikacji

Wtorek, 23 września 2014

Wszystkie Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00 - piątkowe z SSA A. Daczyńskim odbędą się w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sobotnie w siedzibie Izby Komorniczej w Poznaniu

Wszystkie Zajęcia z PSA K. Józefowiczem odbędą się w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (godz.9.00)

( o zmianach w harmonogramie będziemy informować mailowo)

 

więcej

Dzień Dziecka w Stowarzyszeniu Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot w Baranowie

Piątek, 6 czerwca 2014

 

Dzień Dziecka w Stowarzyszeniu Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot w Baranowie

 

„Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć to wołanie. 

Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.”

(Ełk, 8 czerwca 1999) Święty Jan Paweł II

 

Z okazji Dania Dziecka w dniu 31 maja 2014 roku odbyła się Uroczystość wręczenia Dzieciom osieroconym i niepełnosprawnym Darów Serca. Rada Izby Komorniczej w Poznaniu ponownie  wzięła udział w obdarowaniu  potrzebujących młodych ludzi, którzy wraz z opiekunami przybyli z różnych stron naszego kraju.

Tym razem pomogliśmy Siostrom :  Klaudii i Patrycji  z Sulmierzyc.  więcej

III Dzień Otwarty Komorników Sądowych

Czwartek, 14 listopada 2013

 

Rada Izby Komorniczej w Poznaniu serdecznie zaprasza na Trzeci Dzień Otwarty Komorników Sądowych, który w tym roku poświęcony jest kwestii alimentów, a odbywa się pod hasłem: Twoje alimenty – nasza wspólna sprawa.

20 listopada, w kancelariach komorniczych w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej, w godzinach od 11.00 do 18.00, będzie można uzyskać informacje, co zrobić, gdy były partner unika płacenia alimentów, jak odzyskać zaległe alimenty, jakimi możliwościami dysponują komornicy czy też jaka odpowiedzialność karna grozi za uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów.... więcej

Kontakt z nami

Biuro Rady Izby Komorniczej
ul. Głęboka 4
61-553 Poznań

- tel. 61 835 36 73
- fax 61 835 36 72
- email 

 

 

 

Informujemy iż najbliższy Dyżur odbędzie się dnia 17.06.2014r.

w godzinach od 9:00 do 11:00

w siedzibie Rady Izby Komorniczej w Poznaniu.

Zapisy na dyżur pod numerem telefonu   61 835 36 72

 

szczegółowy kontakt

Stat4u