Aplikanci

Rejestr komorników patronów Izby Komorniczej w Poznaniu zamieszczony zgodnie z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej.

Poniedziałek, 10 stycznia 2022

Rejestr komorników patronów Izby Komorniczej w Poznaniu zamieszczony zgodnie z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej. więcej

Kalendarium zajęć dla I roku aplikacji 2022/2023

Sobota, 1 stycznia 2022

Kalendarium dla I roku 2022/2023 więcej

Kalendarium dla II roku 2022/2023

Sobota, 1 stycznia 2022

Kalendarium dla II roku 2022/2023 więcej

Uchwała nr 2640/VII Krajowej Rady Komorniczej z dnia 09 listopada 2021 r.

Środa, 8 grudnia 2021

Rada Izby Komorniczej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej, publikuje uchwałę nr 2640/VII Krajowej Rady Komorniczej z dnia 09 listopada 2021 r. wraz z załącznikami w postaci zatwierdzonych harmonogramów zajęć seminaryjnych dla aplikantów I i II roku w Izbie Komorniczej w Poznaniu w roku 2022. więcej

Kalendarium zajęć dla aplikantów I roku aplikacji 2021/2022

Poniedziałek, 21 grudnia 2020

Kalendarium zajęć dla aplikantów I roku aplikacji 2021/2022 więcej

Kontakt z nami

Biuro Rady Izby Komorniczej
ul. Głęboka 4
61-553 Poznań

- tel. 61 835 36 73

- email 

 

 

 

Informujemy iż najbliższy Dyżur odbędzie się .

w godzinach od 9:00 do 11:00

w siedzibie Rady Izby Komorniczej w Poznaniu.

Zapisy na dyżur pod numerem telefonu   61 835 36 73

Rada Izby Komorniczej w Poznaniu uprzejmie informuje, iż nie posiada elektronicznego biura podawczego. Tym samym informujemy, że bez rozpoznania pozostanie  korespondencja przesłana drogą mailową. Wszelkie pisma można złożyć w biurze podawczym Izby Komorniczej w Poznaniu mieszczącym się przy ul. Głębokiej 4, 61-553 Poznań czynnym od godz. 7.00 do godz. 15.00 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora.

szczegółowy kontakt