Rada Izby Komorniczej w Poznaniu
Rada Izby Komorniczej w Poznaniu
Rada Izby Komorniczej w Poznaniu
Rada Izby Komorniczej w Poznaniu

Aplikanci

INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY ZA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ NA ROK 2022

Poniedziałek, 3 stycznia 2022

Stosownie do treści art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację komorniczą (Dz.U. 2020 poz. 2319) - Rada Izby Komorniczej w Poznaniu uprzejmie informuje, że roczna opłata za aplikację komorniczą w roku szkoleniowym 2022 wynosi 5.850,00 zł.

Rada Izby Komorniczej w Poznaniu informuje, że w/w kwotę należy wpłacić w całości w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 15 lutego 2022 r. na rachunek bankowy Izby Komorniczej w Poznaniu

53 1020 4027 0000 1602 1657 8325 

 

Tytułem: roczna opłata aplikacyjna (proszę o podanie imienia i nazwiska aplikanta).

Nadto informujemy, że Rada Izby Komorniczej w Poznaniu nie rozkłada opłaty rocznej na raty. więcej

Uchwała nr 2640/VII Krajowej Rady Komorniczej z dnia 09 listopada 2021 r.

Środa, 8 grudnia 2021

Rada Izby Komorniczej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej, publikuje uchwałę nr 2640/VII Krajowej Rady Komorniczej z dnia 09 listopada 2021 r. wraz z załącznikami w postaci zatwierdzonych harmonogramów zajęć seminaryjnych dla aplikantów I i II roku w Izbie Komorniczej w Poznaniu w roku 2022. więcej

Wykaz komorników patronów Izby Komorniczej w Poznaniu zamieszczony zgodnie z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej.

Czwartek, 25 lutego 2021

Wykaz komorników patronów Izby Komorniczej w Poznaniu zamieszczony zgodnie z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej. więcej

Kalendarium zajęć dla aplikantów I roku aplikacji 2021/2022

Poniedziałek, 21 grudnia 2020

Kalendarium zajęć dla aplikantów I roku aplikacji 2021/2022 więcej

harmonogram zajęć dla aplikantów I roku 2021

Środa, 16 grudnia 2020

Harmonogram zajęć dla aplikantów w 2021 wraz z uchwałą Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie KRK nr 2529/VII KRK z dnia 15.12.2020  więcej

Kontakt z nami

Biuro Rady Izby Komorniczej
ul. Głęboka 4
61-553 Poznań

- tel. 61 835 36 73

- email 

 

 

 

Informujemy iż najbliższy Dyżur odbędzie się .

w godzinach od 9:00 do 11:00

w siedzibie Rady Izby Komorniczej w Poznaniu.

Zapisy na dyżur pod numerem telefonu   61 835 36 73

Rada Izby Komorniczej w Poznaniu uprzejmie informuje, iż nie posiada elektronicznego biura podawczego. Tym samym informujemy, że bez rozpoznania pozostanie  korespondencja przesłana drogą mailową. Wszelkie pisma można złożyć w biurze podawczym Izby Komorniczej w Poznaniu mieszczącym się przy ul. Głębokiej 4, 61-553 Poznań czynnym od godz. 7.00 do godz. 15.00 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora.

szczegółowy kontakt