Rada Izby Komorniczej w Poznaniu

KS przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

STEFANISZYN MAGDALENA

UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE 11/227-231, 65-034 ZIELONA GÓRA

  • tel.  68 322 19 35, 68 322 18 54/55
  • fax  68 322 19 36
  • e-mail  
  • strona  www.stefaniszyn.komornik.zgo.pl

BANK PKO BP II ODZIAŁ
NR KONTA 24 1020 5402 0000 0202 0237 6903


Kontakt z nami

Biuro Rady Izby Komorniczej
ul. Głęboka 4
61-553 Poznań

- tel. 61 835 36 73

- email 

 

 

 

Informujemy iż najbliższy Dyżur odbędzie się .

w godzinach od 9:00 do 11:00

w siedzibie Rady Izby Komorniczej w Poznaniu.

Zapisy na dyżur pod numerem telefonu   61 835 36 73

Rada Izby Komorniczej w Poznaniu uprzejmie informuje, iż nie posiada elektronicznego biura podawczego. Tym samym informujemy, że bez rozpoznania pozostanie  korespondencja przesłana drogą mailową. Wszelkie pisma można złożyć w biurze podawczym Izby Komorniczej w Poznaniu mieszczącym się przy ul. Głębokiej 4, 61-553 Poznań czynnym od godz. 7.00 do godz. 15.00 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora.

szczegółowy kontakt