Rada Izby Komorniczej w Poznaniu

Komunikaty

Pierwszy Kongres Prawników Wielkopolskich

Środa, 26 maja 2010

W dniach od 24 do 25 maja 2010 roku odbył się Pierwszy Kongres Prawników Wielkopolskich.Zjednoczeni dla poprawy niedoskonałego prawa - taka idea przyświecała wszystkim środowiskom prawniczym Wielkopolski przy organizacji Kongresu Prawników Wielkopolskich. W sześciu zespołach merytorycznych – Prawa Cywilnego Materialnego, Prawa Cywilnego Procesowego, Prawa Gospodarczego, Prawa Administracyjnego, Prawa Karnego i Prawa Rodzinnego pracowali wszyscy przedstawiciele zawodów prawniczych, przygotowując propozycje zmian w polskim ustawodawstwie. więcej

List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Czwartek, 25 lutego 2010

Autorytet wymiaru sprawiedliwości, a przez to także siła państwa, przejawia się nie tylko w zdolności do wydawania w jego imieniu wyroków, ale przede wszystkim w zdolności do ich skutecznego egzekwowania. Z tej przyczyny od komorników sądowych można i należy wymagać, aby ich praca była wykonywana na jak najwyższym poziomie. więcej

Kontakt z nami

Biuro Rady Izby Komorniczej
ul. Głęboka 4
61-553 Poznań

- tel. 61 835 36 73

- email 

 

 

 

Informujemy iż najbliższy Dyżur odbędzie się .

w godzinach od 9:00 do 11:00

w siedzibie Rady Izby Komorniczej w Poznaniu.

Zapisy na dyżur pod numerem telefonu   61 835 36 73

Rada Izby Komorniczej w Poznaniu uprzejmie informuje, iż nie posiada elektronicznego biura podawczego. Tym samym informujemy, że bez rozpoznania pozostanie  korespondencja przesłana drogą mailową. Wszelkie pisma można złożyć w biurze podawczym Izby Komorniczej w Poznaniu mieszczącym się przy ul. Głębokiej 4, 61-553 Poznań czynnym od godz. 7.00 do godz. 15.00 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora.

szczegółowy kontakt