Rada Izby Komorniczej w Poznaniu
Rada Izby Komorniczej w Poznaniu
Rada Izby Komorniczej w Poznaniu
Rada Izby Komorniczej w Poznaniu

Komunikaty

Ogólnopolski Dzień Otwarty Komorników

Wtorek, 19 kwietnia 2011Ogólnopolski Dzień Otwarty Komorników

Uprzejmie informujemy, iż dzień 20 kwietnia 2011 roku będzie Ogólnopolskim Dniem Otwartym Komorników pod hasłem „Lepiej wiedzieć”. więcej

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym

Środa, 12 stycznia 2011Ogłoszenie o egzaminie komorniczym

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 31 ust. 5 oraz art. 31 a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz osób, o których mowa w art. 10 ust. 5 ww. ustawy na dzień 22 marca 2011 r. godz. 10.00 (część pisemna) oraz na dzień 29 marca 2011 r. godz. 10.00 (rozpoczęcie części ustnej). więcej

XXI Spartakiada Prawników

Poniedziałek, 23 sierpnia 2010XXI Spartakiada Prawników

W dniach od 23 do 26 września 2010 roku obędzie się już XXI Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników. Zapraszamy do Centralnego Ośrodka Sportowego w Spale pod Łodzią. więcej

Pierwszy Kongres Prawników Wielkopolskich

Środa, 26 maja 2010

W dniach od 24 do 25 maja 2010 roku odbył się Pierwszy Kongres Prawników Wielkopolskich.Zjednoczeni dla poprawy niedoskonałego prawa - taka idea przyświecała wszystkim środowiskom prawniczym Wielkopolski przy organizacji Kongresu Prawników Wielkopolskich. W sześciu zespołach merytorycznych – Prawa Cywilnego Materialnego, Prawa Cywilnego Procesowego, Prawa Gospodarczego, Prawa Administracyjnego, Prawa Karnego i Prawa Rodzinnego pracowali wszyscy przedstawiciele zawodów prawniczych, przygotowując propozycje zmian w polskim ustawodawstwie. więcej

List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Czwartek, 25 lutego 2010

Autorytet wymiaru sprawiedliwości, a przez to także siła państwa, przejawia się nie tylko w zdolności do wydawania w jego imieniu wyroków, ale przede wszystkim w zdolności do ich skutecznego egzekwowania. Z tej przyczyny od komorników sądowych można i należy wymagać, aby ich praca była wykonywana na jak najwyższym poziomie. więcej

Kontakt z nami

Biuro Rady Izby Komorniczej
ul. Głęboka 4
61-553 Poznań

- tel. 61 835 36 73

- email 

 

 

 

Informujemy iż najbliższy Dyżur odbędzie się .

w godzinach od 9:00 do 11:00

w siedzibie Rady Izby Komorniczej w Poznaniu.

Zapisy na dyżur pod numerem telefonu   61 835 36 73

Rada Izby Komorniczej w Poznaniu uprzejmie informuje, iż nie posiada elektronicznego biura podawczego. Tym samym informujemy, że bez rozpoznania pozostanie  korespondencja przesłana drogą mailową. Wszelkie pisma można złożyć w biurze podawczym Izby Komorniczej w Poznaniu mieszczącym się przy ul. Głębokiej 4, 61-553 Poznań czynnym od godz. 7.00 do godz. 15.00 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora.

szczegółowy kontakt