Rada Izby Komorniczej w Poznaniu
Rada Izby Komorniczej w Poznaniu
Rada Izby Komorniczej w Poznaniu
Rada Izby Komorniczej w Poznaniu

Władze

Rada Izby Komorniczej

 • Marek Jessa - Przewodniczący Rady Izby
 • Agnieszka Kalista - Wiceprzewodnicząca Rady Izby
 • Bartosz Guzik - Sekretarz Rady Izby
 • Przemysław Migas - Członek Rady Izby
 • Robert Hański - Skarbnik Rady Izby
 • Marek Grzelak- Rzecznik Prasowy Rady Izby
 • Artur Kaczmarek- Członek Rady Izby
 • Krzysztof Brzychcy- Członek Rady Izby
 • Maciej Woźniak- Członek Rady Izby

 

 • Komisja Rewizyjna
 • Barbara Majewska - Murakowska- Przewodnicząca Komisji
 • Sławomir Kowalewski
 • Mariusz Celmer
 • Michał Czarnecki
 • Adam Grzelaczyk

Delegaci do KRK

 • Maciej Barski
 • Jacek Dauter

 

Wizytatorzy

Koordynator Zespołu Wizytacji

 • Łukasz Dykier - KS przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jezyce w Poznaniu

Komornicy Wizytatorzy

 

 • Czarnecki Michał Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
 • Kowalewski Sławomir Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile
 • Starzonek MariuszKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie
 • Łukasz DykierKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 • Przemysław GórnyKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie
 • Tomasz Zarzycki - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
 • Artur Kaczmarek- Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce  w Poznani
 • Sebastian Żurek- Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu
 • Magdalena Ratiuk - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim
 • Emil Smolarz- Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile
 • Marek Przywecki- Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym- Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Kontakt z nami

Biuro Rady Izby Komorniczej
ul. Głęboka 4
61-553 Poznań

- tel. 61 835 36 73

- email 

 

 

 

Informujemy iż najbliższy Dyżur odbędzie się dnia 19.09.2019r.

w godzinach od 9:00 do 11:00

w siedzibie Rady Izby Komorniczej w Poznaniu.

Zapisy na dyżur pod numerem telefonu   61 835 36 73

Rada Izby Komorniczej w Poznaniu uprzejmie informuje, iż nie posiada elektronicznego biura podawczego. Tym samym informujemy, że bez rozpoznania pozostanie  korespondencja przesłana drogą mailową. Wszelkie pisma można złożyć w biurze podawczym Izby Komorniczej w Poznaniu mieszczącym się przy ul. Głębokiej 4, 61-553 Poznań czynnym od godz. 7.00 do godz. 15.00 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora.

szczegółowy kontakt