Rada Izby Komorniczej w Poznaniu
Rada Izby Komorniczej w Poznaniu
Rada Izby Komorniczej w Poznaniu
Rada Izby Komorniczej w Poznaniu

Aplikanci

Informacja dla kandydatów na aplikację komorniczą prowadzoną w latach 2021-2022 w Izbie Komorniczej w Poznaniu

Piątek, 25 września 2020

Informacja

dla kandydatów na aplikację komorniczą

prowadzoną w latach 2021-2022 w Izbie Komorniczej w Poznaniu

 

 

1. limit przyjęć: 25 miejsc

 

2. termin składania wniosków o wpis na listę aplikantów: 31.10.2020 r.

 

3. Wymagane dokumenty:

- wniosek kandydata o wpis na listę aplikantów;

- potwierdzenie obywatelstwa polskiego (poświadczony dowód osobisty albo paszport);

- informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku;

- dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzający uzyskanie tytułu magistra prawa lub ukończenia zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej; 

- oświadczenie, że nie jest przeciwko kandydatowi prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe zawierające klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."; 

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- odpis uchwały w sprawie ustalenia wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą,

- zgoda Patrona, w którego kacelarii będzie zatrudniony aplikant komorniczy na czas trwania aplikacji.

więcej

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM APLIKACJI DLA I ROKU NA 2019

Środa, 30 stycznia 2019

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM APLIKACJI DLA I ROKU NA 2019 więcej

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA APLIKANTÓW II ROKU NA 2019R.

Poniedziałek, 28 stycznia 2019

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA APLIKANTÓW II ROKU NA 2019R. więcej

Rejestr komorników patronów Izby Komorniczej w Poznaniu

Czwartek, 10 stycznia 2019

Rejestr komorników patronów Izby Komorniczej w Poznaniu zamieszczony zgodnie z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej. więcej

Kontakt z nami

Biuro Rady Izby Komorniczej
ul. Głęboka 4
61-553 Poznań

- tel. 61 835 36 73

- email 

 

 

 

Informujemy iż najbliższy Dyżur odbędzie się .

w godzinach od 9:00 do 11:00

w siedzibie Rady Izby Komorniczej w Poznaniu.

Zapisy na dyżur pod numerem telefonu   61 835 36 73

Rada Izby Komorniczej w Poznaniu uprzejmie informuje, iż nie posiada elektronicznego biura podawczego. Tym samym informujemy, że bez rozpoznania pozostanie  korespondencja przesłana drogą mailową. Wszelkie pisma można złożyć w biurze podawczym Izby Komorniczej w Poznaniu mieszczącym się przy ul. Głębokiej 4, 61-553 Poznań czynnym od godz. 7.00 do godz. 15.00 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora.

szczegółowy kontakt