Rada Izby Komorniczej w Poznaniu
Rada Izby Komorniczej w Poznaniu
Rada Izby Komorniczej w Poznaniu
Rada Izby Komorniczej w Poznaniu

Aplikanci

Wykaz komorników patronów Izby Komorniczej w Poznaniu zamieszczony zgodnie z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej.

Czwartek, 25 lutego 2021

Wykaz komorników patronów Izby Komorniczej w Poznaniu zamieszczony zgodnie z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej. więcej

Kalendarium zajęć dla aplikantów I roku aplikacji 2021/2022

Poniedziałek, 21 grudnia 2020

Kalendarium zajęć dla aplikantów I roku aplikacji 2021/2022 więcej

harmonogram zajęć dla aplikantów I roku 2021

Środa, 16 grudnia 2020

Harmonogram zajęć dla aplikantów w 2021 wraz z uchwałą Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie KRK nr 2529/VII KRK z dnia 15.12.2020  więcej

Informacja dla kandydatów na aplikację komorniczą prowadzoną w latach 2021-2022 w Izbie Komorniczej w Poznaniu

Piątek, 25 września 2020

Informacja

dla kandydatów na aplikację komorniczą

prowadzoną w latach 2021-2022 w Izbie Komorniczej w Poznaniu

 

 

1. limit przyjęć: 25 miejsc

 

2. termin składania wniosków o wpis na listę aplikantów: 31.10.2020 r.

 

3. Wymagane dokumenty:

- wniosek kandydata o wpis na listę aplikantów;

- potwierdzenie obywatelstwa polskiego (poświadczony dowód osobisty albo paszport);

- informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku;

- dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzający uzyskanie tytułu magistra prawa lub ukończenia zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej; 

- oświadczenie, że nie jest przeciwko kandydatowi prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe zawierające klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."; 

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- odpis uchwały w sprawie ustalenia wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą,

- zgoda Patrona, w którego kacelarii będzie zatrudniony aplikant komorniczy na czas trwania aplikacji.

więcej

Kontakt z nami

Biuro Rady Izby Komorniczej
ul. Głęboka 4
61-553 Poznań

- tel. 61 835 36 73

- email 

 

 

 

Informujemy iż najbliższy Dyżur odbędzie się .

w godzinach od 9:00 do 11:00

w siedzibie Rady Izby Komorniczej w Poznaniu.

Zapisy na dyżur pod numerem telefonu   61 835 36 73

Rada Izby Komorniczej w Poznaniu uprzejmie informuje, iż nie posiada elektronicznego biura podawczego. Tym samym informujemy, że bez rozpoznania pozostanie  korespondencja przesłana drogą mailową. Wszelkie pisma można złożyć w biurze podawczym Izby Komorniczej w Poznaniu mieszczącym się przy ul. Głębokiej 4, 61-553 Poznań czynnym od godz. 7.00 do godz. 15.00 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora.

szczegółowy kontakt